044 337 60 74

Документи

1. «Загальна інформація».

1.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕМІУМ КРЕДИТ». Скорочене найменування: ТОВ «ПРЕМІУМ КРЕДИТ»

1.2. Ідентифікаційний код 40829260.

1.3. Код території за КОАТУУ: 8036300000.

1.4. Місцезнаходження фінансової установи: 02140, Україна, м. Київ, вул. Мішуги 10, оф.422.

2. «Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)» Фізична особа – учасник фінансової установи: Войналович Леона Анатоліївна Частка в статутному капіталі 40%; Фізична особа – учасник фінансової установи: Войналович Олена Анатоліївна Частка в статутному капіталі 30%; Фізична особа – учасник фінансової установи: Боярський Роман Фарітович Частка в статутному капіталі 30%;

3. «Керівні органи. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи» . Вищий орган управління[u2] : Загальні збори Учасників ТОВ «ПРЕМІУМ КРЕДИТ»; Виконавчий орган: директор Боярський Роман Фарітович Наглядова рада не створювалась

4. «Відокремлені підрозділи ТОВ «ПРЕМІУМ КРЕДИТ»: - Не створювались.

5. «Інформація про дозволи: Свідоцтво ​ ​про реєстрацію фінансової установи серія ІК № 192, рішення Нацкомфінпослуг України про внесення до реєстру від 16.12.2016.

Реквізити: Ідентифікаційний код:40829260

Свідоцтво Нацкомфінпослуг: ІК № 192 від 16.12.2016 р.

Реєстраційний номер: 16103541

П/р : 26507015602101 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

МФО:300346

Директор: Боярський Роман Фарітович

Не є платником ПДВ. Платник податку на прибуток на загальних підставах. Справи про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи не порушувались.