044 337 60 74

Згода

Я (надалі- Клієнт), надсилаючи заявку на отримання кредиту до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕМІУМ КРЕДИТ», ЄДРПОУ 40829260, місцезнаходження: Україна, 02068, м. Київ, вул. Мішуги буд.10, офіс 422 (далі за текстом – Товариство) через веб-сайт https://premiumcredit.com.ua (далі за текстом – "Веб-сайт"), у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних" шляхом натискання кнопки, яка проставляє галочку у позиції для відмітки (check box), надаю Товариству згоду (дозвіл) на: - обробку моїх персональних даних (будь-якої інформації, що стосується мене, в тому числі, однак не виключно інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо (надалі - "Персональні дані")); - збирання Товариством Персональних даних з будь-яких загальнодоступних джерел, на дії щодо захисту Персональних даних, на визначення на власний розсуд Товариства порядку доступу третіх осіб до моїх Персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного права обробки Персональних даних іншим суб'єктам відносин (в тому числі іноземним),в обсязі, визначеному на власний розсуд Товариства, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них, включення Персональних даних до бази Персональних даних Товариства та без необхідності надання Клієнту Персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій; - доступ до моєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій відомостей, що складають мою кредитну історію та на формування кредитної історії, в порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» через наступні бюро кредитних історій: ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11), ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій» (03062, м. Київ, пр-т. Перемоги, 65 офіс 306), ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1-д). Метою обробки Персональних даних є: - здійснення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Товариством або третіми особами (будь-які особи з якими Товариство перебуває в договірних відносинах), в тому числі укладення/зміни та/або виконання будь-яких договорів, укладених із Товариством та/або третіми особами та/або у зв’язку з ними; - надання третіми особами послуг Товариству для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Товариством із третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги, доручення, комісії та інш. - захисту Товариством своїх законних прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям); - здійснення Товариством прав та виконання обов’язків за іншими договірними відносинами між Товариством та Клієнтом.  Я підтверджую, що: а) ця Згода на обробку Персональних даних надається з моменту її підписання на весь строк зберігання Товариством відповідних категорій документів/інформації (без обмеження строку); б) письмово повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних Товариством Персональних даних, про включення Персональних даних до бази персональних даних Товариства; в) ця Згода не вимагає від Товариства повідомляти мене про передачу моїх Персональних даних третій особі. г) надаю згоду на зміну Товариством мети обробки моїх Персональних даних, визначеної у цій Згоді, шляхом розміщення відповідного повідомлення на Веб-сайті та/або шляхом направлення SMS на зазначений мною у Заяві на отримання кредиту номер мобільного телефону.